Policjanci domagają się rekompensaty za ponadnormatywny czas służby

Zarząd Główny NSZZP domaga się przyznania policjantom uprawnionym do dodatku funkcyjnego rekompensaty za ponadnormatywny czas służby. Fot. ilustracyjne Policja Śląska

Zarząd Główny NSZZP domaga się przyznania policjantom uprawnionym do dodatku funkcyjnego rekompensaty za ponadnormatywny czas służby. Fot. ilustracyjne Policja Śląska

Złożona przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w dniu 14 lutego 2019 r. do Kancelarii Sejmu Petycja wpłynęła do sejmowej Komisji ds. Petycji. Policyjni związkowcy domagają się zmiany w ustawie o Policji w zakresie przyznania policjantom uprawnionym do dodatku funkcyjnego czasu wolnego albo rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby.

Złożona przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w dniu 14 lutego 2019 r. do Kancelarii Sejmu Petycja wpłynęła w dniu 5 marca 2019 r. do sejmowej Komisji ds. Petycji. Policyjni związkowcy domagają się w niej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie przyznania policjantom uprawnionym do dodatku funkcyjnego czasu wolnego albo rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby.

“Zarząd Główny NSZZ Policjantów stoi na stanowisku, że ustawodawca niezwłocznie powinien zająć się wskazanym problemem i ukrócić niesprawiedliwe traktowanie tysięcy funkcjonariuszy Policji. W interesie publicznym jest uregulowanie tego problemu w sposób sprawiedliwy, tak aby morale policjantów było wysokie a funkcjonariusze na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych byli dodatkowo i uczciwie wynagradzani a nie dyskryminowani z uwagi na regulację związaną z instytucją dodatku funkcyjnego w polskim systemie prawnym” – czytamy w petycji złożonej przez NSZZP.

Chodzi konkretnie o art. 33 ust. 4 ustawy o Policji. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym czas pełnienia służby policjanta jest określony wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku. Zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. W zamian za czas służby przekraczający tą normę policjantowi udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze albo może mu być przyznana rekompensata pieniężna. Zgodnie zaś z art. 33 ust. 4 ustawy o Policji, reguły tej nie stosuje się do policjanta uprawnionego do dodatku funkcyjnego.

Czytaj też:

Ekwiwalent za nadgodziny wypracowane w czasie COP24 do końca kwietnia

W uzasadnieniu petycji policyjni związkowcy przytoczyli orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

“(…) prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby przysługuje wyłącznie policjantowi, który (…) był uprawniony do otrzymania czasu wolnego w zamian za czas służby przekraczający określoną normę. Uprawnienie do otrzymania czasu wolnego zgodnie z powołanym przepisem nie przysługuje policjantowi za okres pełnienia służby lub obowiązków na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym. W konsekwencji oznacza to, że policjant uprawniony do dodatku funkcyjnego i zwalniany ze służby nie nabywa prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby (wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 roku, syng. akt II SA/Wa 1728/1″.

Jak wskazują związkowcy, zakres podmiotowy regulacji jest bardzo szeroki, obejmuje bardzo dużą grupę funkcjonariuszy, których służba nie różni się w wielu przypadkach od funkcjonariuszy otrzymujących dodatek służbowy zamiast funkcyjnego. Jako przykład podają jednostkę organizacyjną z dwoma lub trzema policjantami, w której jeden z nazwy pełni rolę kierownika albo posiada samodzielne stanowisko, mimo, że wykonuje te same obowiązki co jego kolega, który otrzymuje dodatek służbowy.

NSZZP zauważa, że takie przypadki są powszechne i prowadzą do nierównego traktowania funkcjonariuszy. “Te nieżyciowe regulacje prawne prowadzą do patologii, że funkcjonariusze nie chcą awansu z uwagi na niesprawiedliwości wynikające z dodatku funkcyjnego. Dodatkowo przełożeni w jednostkach mocno obłożonych pracą chętnie przyznają dodatek funkcyjny, aby funkcjonariusze pracowali w nadgodzinach, bez prawa do dodatkowej rekompensaty” – twierdzą związkowcy.

Czytaj też:

FZZSM: Kolejna tura rozmów ws. Porozumienia listopadowego za nami

W ocenie NSZZ Policjantów regulacje w obecnej formie budzą także uzasadnione wątpliwości w świetle zagwarantowanego konstytucyjnie prawa do wypoczynku oraz zasady równości wobec prawa.

Podkreślają, że funkcjonariusze zajmujący odpowiedzialne stanowiska kierownicze lub samodzielne, będące stanowiskami znacznie obciążającymi psychicznie winni mieć w szczególności zagwarantowane prawo do rekompensaty za czas służby przekraczający ustawowe normy, poprzez zapewnienie im równoważnego czasu wolnego, bądź rekompensaty pieniężnej, a co za tym idzie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby. Obowiązujący stan prawny powoduje zaś, iż funkcjonariusze ci nie uzyskują żadnej rekompensaty za służbę pełnioną z przekroczeniem ustawowych norm czasu służby w przeciwieństwie do funkcjonariuszy, którzy służby lub obowiązków na takich stanowiskach nie pełnią.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów aktualnie czeka na wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji ds. Petycji, na którym wniesiona petycja zostanie rozpatrzona. Póki co do 24 kwietnia br. petycji nie ma w wykazie prac Komisji.

Download (PDF, 379KB)

Czytaj również: 29 lat temu weszła w życie ustawa o Policji

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o