Mundurowi będą mogli przenieść się do Straży Marszałkowskiej z zachowaniem stopnia

Żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych będą mogli przenieść się do Straży Marszałkowskiej z uwzględnieniem uzyskanych wcześniej stopni. Fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie równorzędności stopni wojskowych i funkcjonariuszy służb mundurowych ze stopniami Straży Marszałkowskiej. Dzięki nowym przepisom mundurowi będą mogli migrować do Straży Marszałkowskiej z uwzględnieniem uzyskanych wcześniej stopni wojskowych lub służbowych.

W rozporządzeniu określono równorzędność stopni wojskowych, policyjnych. Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej, uwzględniając adekwatność stopni w poszczególnych służbach do stopni Straży Marszałkowskiej.

Projektowane rozwiązanie umożliwi przyjmowanie do Straży Marszałkowskiej osób, które pełniły służbę wojskową lub służbę w innych formacjach mundurowych, z uwzględnieniem uzyskanych przez nie podczas tej służby stopni wojskowych lub służbowych.

W projekcie rozporządzenia przewidziano, że nowe regulacje wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj też:

Posłanka wwiozła w bagażniku na teren Sejmu dwie osoby

Straż Marszałkowska

26 stycznia 2018 Sejm uchwalił ustawę o Straży Marszałkowskiej. Przepisy weszły w życie 20 maja – od tego momentu Straż Marszałkowska ma więcej kompetencji.

Formacja odpowiada za ochronę terenów, obiektów i urządzeń zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu. Może do tego celu używać rejestratorów obrazu i dźwięku. Do jej zadań należy również konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów.

Straż Marszałkowska może wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, legitymować, dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Ma również prawo do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Ponadto, Straż może korzystać z informacji o osobach i zagrożeniach udostępnianych przez: ABW, AW, SKW, SWW, Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową. Ma prawo do gromadzenia i przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, nawet bez wiedzy i zgody danej osoby.

Czytaj więcej: Straż Marszałkowska liczniejsza i z większymi kompetencjami. Prezydent podpisał ustawę

Download (PDF, 731KB)

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o