Rozmowa dyscyplinująca będzie zaskarżalna? Zapadła istotna dla policjantów decyzja

Komisja do spraw Petycji podjęła istotną dla policjantów decyzję dotyczącą petycji przyznającej uprawnienie do złożenia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinujące. Fot. Policja

Komisja do spraw Petycji podjęła istotną dla policjantów decyzję dotyczącą petycji przyznającej uprawnienie do złożenia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinujące. Fot. Policja

Sejmowa Komisja do spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 27 marca br. podjęła istotną dla policjantów decyzję dotyczącą petycji przyznającej uprawnienie do złożenia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej – poinformował Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej. Petycję przedstawił poseł Robert Warwas z PiS.

Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, dotyczących sytuacji prawnej funkcjonariusza obwinionego o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego. W ocenie składającego petycję zasadne jest, aby obwiniony w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie ustawy o Policji uzyskał uprawnienie do złożenia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej przeprowadzonej na podstawie art. 132 ust. 4b ustawy o Policji.

Wnioskodawca zaproponował zmianę art. 132 ust. 4c ustawy o Policji oraz dodanie do tego artykułu ustępów 4d-4g, podając proponowaną treść przepisów.

Download (PDF, 127KB)

Po przedstawieniu petycji oraz dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Komisja podjęła decyzję o przygotowaniu projektu dezyderatu do MSWiA.

W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Renata Szczęch.

Poniżej opinia Biura Analiz Sejmowych dotycząca petycji.

Download (PDF, 181KB)

Czytaj również: Sąd przyznał 4 tys. zł zadośćuczynienia zatrzymanemu. RPO wniósł do KGP o ukaranie policjantów

 

/NSZZP

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o